Het onderhoud van uw zuiveringsstation door een professional

Het onderhoud van een zuiveringsstation is geen gemakkelijke en prettige karwei. Toch is dat onderhoud van wezenlijk belang voor de goede werking en de duurzaamheid ervan.

Neem contact op met Eloy Water voor het onderhoud van uw zuiveringsstation

Elk systeem (plantenfilter, microzuiveringsstation enz.) en elk merk moet worden onderhouden om correct te kunnen blijven functioneren. 

Eloy Water biedt u een service aan voor het herstel en het onderhoud van zuiveringsstations. We herstellen en onderhouden alle merken en modellen, bij particulieren en collectiviteiten tot 2.500 inwonerequivalenten.

Waarom zou u Eloy Water kiezen voor het onderhoud van uw zuiveringsstation?

Sinds 1991 zorgen we ook voor het herstel en het onderhoud van zuiveringsstations. Momenteel worden meer dan 3.000 zuiveringsstations in België onderhouden door Eloy Water. 

Onze gespecialiseerde en ervaren technici zijn opgeleid en uitgerust om zuiveringsstations te onderhouden tot 2.500 inwonerequivalenten. We zijn actief in heel België en hanteren een identieke prijs, ongeacht de plek waar u woont.

Dankzij uw onderhoudscontract voor uw zuiveringsstation, kunnen we waarborgen dat uw installatie beantwoordt aan de vereiste prestaties.

Onze diensten voor het onderhoud van zuiveringsstations

We staan in voor het onderhoud van uw zuiveringsstation. Dat betekent dat wij uw installatie een keer per jaar nazien. Daarbij voeren we twee handelingen uit:

  1. We meten de prestatie van uw zuiveringsstation.
    Met een Oxymeter die het opgeloste zuurstofgehalte meet en met een slibmembraansonde die peilt naar de slibhoogte, stellen we een diagnose op van de prestatie van uw installatie. Als er abnormale waarden worden vastgesteld, kunnen we aan de hand van die metingen efficiënt ingrijpen in uw zuiveringsstation.
  2. We onderhouden uw installatie.
    We reinigen of vervangen onder meer de filter van de overdrukpomp, we controleren de correcte beluchting van uw station, we zien toe op de correcte werking van de recirculatie van het slib enz. 

Bij een defect of een probleem kijken we uw installatie na tot ze weer correct functioneert.

Bij elk bezoek van onze technicus (onderhoud van het zuiveringsstation of eventuele depannage), stelt hij een verslag op en maakt hij enkele foto's van uw installatie. Die gegevens worden dan opgeslagen in ons computersysteem. Ze vormen een kostbare informatiebron om snel en efficiënt te kunnen ingrijpen in het geval uw zuiveringsstation een probleem vertoont.

Contact opnemen met onze onderhoudstechnicus voor zuiveringsstations

+32 4 382 44 00
van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur